Fotopuzzle a hry - dnes objednáte, zajtra odošleme! Truck

Smernice o ochrane osobných údajov

Záleží nám na tom, aby ste fotondo.sk radi navštevovali túto stránku a potom ju s dobrým pocitom ďalej odporučili svojim priateľom a známym. Preto je pre nás bezpečie a ochrana vašich dát prioritou.

Rozsah a účel použitia dát, ktoré sme obdržali

Vaše dáta potrebujeme, aby sme vám mohli vyrobiť a doručiť to, čo ste si objednali. Všetky dáta, ktoré nám zveríte, starostlivo ukladáme a spracovávame v súlade s príslušnými národnými a európskymi predpismi.

V prípade otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať, uskutočniť korektúru vašich dát, zablokovať ich alebo celkom vymazať. Prosíme, ak sa tak rozhodnete, zašlite nám svoju požiadavku aj písomne.

Garantujeme, že okrem našich partnerov, ktorí sa podieľajú na realizácii vašej objednávky, nemá žiadna tretia osoba prístup k dátam vzťahujúcimi sa na vašu osobu (Vaša adresa alebo e-mailová adresa), pokiaľ k tomu nedáte výslovný súhlas. Aj od partnerov (napr. od prepravnej spoločnosti, ktorá vám puzzle privezie domov, a od peňažného ústavu, ktorý je poverený prevodom platby) však požadujeme zachovanie bezpečnosti vašich údajov a rozsah sprostredkovaných dát obmedzujeme na minimum.

Z dôvodu ochranu svojich záujmov si fotondo.sk ponecháva právo za účelom kontroly adresy a bonity predať meno a adresu zákazníka zodpovedajúcemu poskytovateľovi služieb. Dbáme však na to, aby vaša ochrana aj tak zodpovedala národným a európskym zákonom.

Taktiež sa zaväzujeme, že vaše telefonne čísla a čísla faxu, tak isto ako aj e-mailové adresy, ktoré nám poskytnete, využijeme len v prípade dôležitých otázok týkajúcich sa vašej objednávky, prípadne na to, aby sme Vám mohli oznámiť dôležité informácie.

Pri prihlásení na odber newsletteru ukladá fotondo.sk do pamäte vašu e-mailovú adresu za účelom zasielanie reklamy a prieskumu trhu, až kým sa z odberu newsletteru neodhlásite. Pokiaľ s tým nesúhlasíte, nebudeme ju využívať za účelom vlastného marketingu a spracovávať resp. obratom prerušíme dalšie zasielanie reklamných materiálov. Zadané údaje sa v zásade uchovávajú tak dlho, ako je to nutné v rámci zmluvnej dohody a pri dodržaní rozhodného práva; potom fotondo.sk dáta okamžite vymaže.

Cookies

Ako cookies sa označujú veľmi jednoduché textové dáta, ktoré môžu webovú stránku na PC počas časovo ohraničenej doby archivovať. Na základe jedného takéhoto cookie je napríklad možné návštevníka behom jednej návštevy na stránke po každom kliknutí a taktiež po dlhšej pauze opäť spoznať.

Za pomoci cookies samozrejme nie je možné zistiť osobné dáta. Cookies slúži predovšetkým k tomu, aby ste na stránke – bez predchádzajúceho prihlásenia - mohli používať osobné funkcie. Webová stránka môže všeobecne snímať len také cookies, ktoré tam sama umiestnila. Ako sa má zaobchádzať s cookies, si môžete osobne určiť v internetových prehliadačoch, resp. nastaviť.

Štatistika

Aby sme fotondo.sk mohli nepretržite vylepšovať, používame Google Analytics, službu webovej analýzy od Google Inc. Google Analytics využíva cookies.

Informácie o Vašom použití tejto stránky generované pomocou cookies sa prenášajú na server Google. Dáta služby Google Analytics sú ukladané mimo oblasi nášho vplyvu. Použitím tejto webovej stránky prehlasujete, že súhlasíte so spracovaním vami spustených dát Googlom na začiatku opísaným spôsobom a k uvedenému účelu.

K téme ochrany dát v Google Analytics nájdete ďalšie informácie v Terms of Service (servisné podmienky) a v Smernici o dátovej ochrane.

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH