Fotopuzzle a hry - dnes objednáte, zajtra odošleme! Truck

Prevádzkovateľ


fotondo.sk je zaregistrovaná značka spoločnosti

elentos s.r.o.
Zámecká 964/182
348 15 Planá
Česká republika

IČ: 290 93 929
DIČ: CZ 290 93 929

Spoločnosť je zapísaná na Krajskom súde v Plzni, oddiel C, vložka 24291.
Konateľom spoločnosti je pán Christian Schramek.

Kontakt:
e-mail: servis@fotondo.sk
telefón: +420 371 591 418 (pondelok až piatok od 7 do 14:30 hodiny)


Bankové spojenie:
UniCredit Bank Bratislava
Číslo účtu: 1086716003/1111


Neváhajte nám napísať:
servis@fotondo.sk
Tešíme sa na vašu správu!


Riešenie sporov online:
Európska komisia pripravuje platformu pre riešenie sporov online („platforma OS“). Platformu OS si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Naša spoločnosť sa v súčasnej dobe nezúčastňuje na ponúkaných postupoch pre mimosúdne riešenie sporov, to znamená, že on-line platforma pre riešenie sporov nemôže byť v súčasnej dobe použitá zákazníkmi našej spoločnosti.

Autorské právo:
Na všetky príspevky a obrázky uverejnené na týchto stránkach sa vzťahujú autorské práva. V prípade akéhokoľvek použitia, ktoré nie je povolené v autorskom zákone, nás, prosím, vopred požiadajte o písomný súhlas. Toto platí najmä pre kopírovanie, prepracovávanie, preklad, ukladanie dát, spracovanie, resp. reprodukciu obsahu v databázových alebo iných elektronických mediách a systémoch. Fotokopírovanie a ukladanie webových stránok môže býť vykonané len pre osobnú a nie pre komerčnú potrebu.

Odkazy:
Kliknutím na odkazy, ktoré odkazujú na cudzie internetové stránky, opustíte našu webovou stránku. Nepreberáme ručenie za cudzí obsah.

Nezáväzné informácie:
Obsah týchto webových stránok je veľmi starostlivo rešeršovaný. Napriek tomu nepreberáme ručenie za správnosť, úplnosť a aktualitu poskytovaných informácií.

Ochrana osobných údajov:
Vážime si vašú dôveru, preto vždy dodržujeme naše prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Právna účinnosť vylúčenia ručenia:
Toto vylúčenie ručenia je potrebné pokladať za časť internetovej ponuky, za ktorú bolo na túto stránku odkazované. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už nezodpovedajú alebo nie celkom zodpovedajú platnému právnemu stavu, zostávajú ostatné časti dokumentu vo svojom obsahu a platnosti nedotknuté.

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH